5 รายการล่าสุดที่แจ้งหาย/ถูกขโมย @BlockSerial.com
Serial Number ประเภท ยี่ห้อ สถานะ
KAAI (XXXX) Mobile Phone Asus หาย
8631 (XXXX) Mobile Phone Huawei ถูกขโมย
L5N0 (XXXX) Notebook/ Netbook Asus ถูกขโมย
8677 (XXXX) Mobile Phone Vivo หาย
HAN0 (XXXX) Notebook/ Netbook Acer ถูกขโมย