5 รายการล่าสุดที่แจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบ S/N อื่น ๆ ได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย / ถูกขโมย วันที่บันทึก
3575023049052740 Mobile Phone Nokia ถูกขโมย 05 Apr 2019
6B110229W Notebook/ Netbook Toshiba ถูกขโมย 22 Feb 2019
J6AXB761B495E6G Mobile Phone Asus ถูกขโมย 12 Feb 2019
404M3F2 Notebook/ Netbook Dell ถูกขโมย 26 Jan 2019
W5651133TH-3567-BK-U Notebook/ Netbook Dell ถูกขโมย 26 Jan 2019